Produktkatalog

Våra radiatorer är avsedda för vattenburen värme.

Vårt sortiment av radiatorer består av:


• RADIK KLASIK RK

• RADIK VK, VKL, VKU

• RADIK VKM

• RADIK PLAN / LINE KLASIK

• RADIK PLAN / LINE VK, VKL

• RADIK PLAN / LINE VKM

• RADIK HYGIENE RH, VK

• RADIK CLEAN RC, VK

• RADIK höjd 200

  • KLASIK RK
  • RADIK VKU
  • PLAN / LINE KLASIK
  • PLAN / LINE VK

• RADIK PREMIUM, PLAN PREMIUM, LINE PREMIUM

• KORALINE EXKLUSIVE LKX

• KORALINE LD SITTBÄNK

• KORAFLEX GOLVKONVEKTORER

• KORABASE VÄRMEBATTERIER

För ytterligare teknisk infomation om produkterna se Korados hemsida »

BYGG- OCH ANSLUTNINGSMÅTT

• TILLBEHÖR


  Effektsimuleringsprogram »


Vår leverantör och tillverkare av radiatorer: